Tarifas

Tarifas 2021

Tarifas Básica ATI

# Tarifas Básicas Tarifa Unidad Cobro
1 Tarifa transferencia contenedores (TTC) 110,27 USD / TEU
2 Tarifa transferencia carga fraccionada (TTF) 2,78 USD / TON
3 Tarifa transferencia de graneles (TTG) 9,46 USD / TON
4 Tarifa a la carga por uso de muelle (TMC) 5,81 USD / TON
5 Tarifa a la nave por uso de muelle (TMN) 2,85 USD / MEH

Tarifas 2020